Werkwijze

BMB ontwikkelt waarde

Waardecreatie: Door de juiste locatiekeuze, situering, kwalitatieve uitstraling en waardevolle functiemix ontwikkelen we bijzondere en uitnodigende leefomgevingen.

op de lange termijn

Toekomstbestendig: Wij borgen de duurzaamheid van onze projecten door niet alleen antwoord te geven op de vraag van vandaag, maar ook te anticiperen op de behoefte van morgen. De omgeving moet kunnen meebewegen met veranderende wensen en activiteiten van gebruikers, nieuwe vormen van mobiliteit, en nieuwe functies. Verantwoorde keuzes en oplossingen zijn daarbij een vanzelfsprekendheid.

dat doen we samen

Samenwerking: Wij werken vanuit de sterke visie dat je samen meer realiseert dan alleen. Samen met overheden, partners, eigenaren en bovenal de gebruikers. Dat vraagt om grote betrokkenheid van alle partijen, om transparante processen, om vertrouwen en teamwork.

voor een hoge maatschappelijke kwaliteit

Binding: Elke plek dient zowel sociaal, stedelijk als wat betreft architectuur passend te zijn en bij te dragen aan het gebied. We zetten niet zomaar een gebouw neer, maar we verbinden het verleden met de toekomst, de makers met de gebruikers, de omgeving met de mensen en brengen zo karakter.