Disclaimer

Op onze website wordt uiterste zorg besteed aan een zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbod van informatie.

Onjuistheden kunnen echter voorkomen. De site is voortdurend in ontwikkeling. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie.

BMB ontwikkeling B.V. is statutair gevestigd te Rijssen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noordwest Holland, nr. 37031430.